Rebríček stresorov

Stresory. Rebríček stresorov. Stupnice stresu. Holmes a Rahe škála stresu. Stupnice stresu

Počas života prežívame množstvo radostných, ale aj stresujúcich udalostí. Vyskytujú sa nezávisle od našej vôle a dlhodobo môžu ovplyvňovať naše životné návyky, činnosti, dokonca aj životný štýl ako taký. Koľko stresu sme ale schopní uniesť? Pre zistenie miery psychickej záťaže sa všeobecne používa metóda škálovania intenzity životných zmien, ktorú v roku 1967 vytvorili americkí psychológovia Holmes a Rahe. Dotazník obsahuje zoznam životných udalostí, ktoré sú číselnými hodnotami zoradené podľa náročnosti zvládnutia. Najvyššia hodnota vypovedá o najvyššej možnej záťaži stresovej situácie.

Smrť manžela/manželky 100
Rozvod 73
Rozpad manželstva 65
Väzenie 63
Smrť blízkeho člena rodiny 63
Ľahšia choroba 53
Svadba 50
Strata zamestnania 47
Odchod do dôchodku 45
Choroba blízkej osoby 44
Tehotenstvo 40
Narodenie dieťaťa 39
Zníženie príjmov 38
Smrť priateľa 37
Zmena zamestnania 36
Manželský spor 36
Odchod dieťaťa z domu 29
Konflikt so svokrou/svokrom 29
Nové zamestnanie 28
Konflikt s nadriadeným 23
Zmena bydliska 20
Zmena rytmu spánku 15
Dopravný priestupok 10

Často musíme prekonávať viacero stresových situácií naraz. V takom prípade sa pri vyhodnocovaní dotazníka číselné hodnoty jednotlivých položiek sčítavajú a následne vyhodnocujú.

Zdielaj tento článok: