Príčiny stresu

Stres a stresové situácie. Čo je to stres a príčiny jeho vzniku? Čo spôsobuje stres? Stop stresu.

Rovnaký spúšťač stresu nemusí viesť k rovnakému výsledku. Každý máme iné priority, rôzne prežívame jednotlivé situácie, rôzne sa vyrovnávame so svojimi neúspechmi a stratami. Príčiny  a prejavy stresu často závisia od osobnosti a schopnosti vyrovnať sa s nepríjemnými situáciami, ale aj od toho, ako sa v danej chvíli cítime, v akom sme psychickom rozpoložení, ako aj od našich predchádzajúcich skúseností s rovnakou, či podobnou stresovou situáciou.

Možné príčiny stresu:

  • Vplyvy prostredia – hluk, uzavretý priestor, horúčava, prírodné katastrofy, ...
  • Spoločnosť a vzťahy – vzťahy medzi ľuďmi, média, spoločenské pravidlá, zákazy, termíny, ...
  • Osobnosť a psychické vnímanie – životný postoj, negatívne myslenie, pesimizmus, strata zmyslu života, ...
  • Kondícia a životný štýl – nedostatok spánku, nabitý program, nadmerná konzumácia alkoholu, obezita, vážne alebo nevyliečiteľné ochorenie, vek, ...
  • Ekonomická situácia – hypotéka, pôžička, Vianoce, exekúcia, neschopnosť splácať dlhy, zlá finančná situácia, strata príjmu, ...
  • Životné udalostisvadba, rozvod, rozchod, tehotenstvo, narodenie dieťaťa, strata alebo zmena zamestnania, smrť blízkeho, sťahovanie, odchod do dôchodku, ...
  • Každodenné problémy – hádky, zlé vzťahy v rodine, na pracovisku, nefunkčnosť elektrospotrebičov, elektroniky, strata kľúčov, meškanie autobusu, ...

So silnými negatívnymi situáciami sa človek vyrovnáva ťažko a môže to trvať aj niekoľko mesiacov až rokov, napríklad ak nám zomrie blízky človek alebo niekomu z rodiny diagnostikujú závažné ochorenie. No i tie menej stresujúce situácie môžu byť náročnejšie, než sa na prvý pohľad zdajú. Najmä ak ich je naraz niekoľko alebo pretrvávajú dlhší čas.

Zdielaj tento článok: