Druhy stresu

Druhy a typy stresu. Dva druhy stresu. Pozitívny a negatívny stres. Dlhodobý stres.

Stres nemusí byť len zlý, aj keď ho tak vo väčšine prípadov vnímame. Pokiaľ trvá krátko a má primeranú intenzitu, môže mať na náš organizmus aj pozitívny vplyv. Nadmerný či dlhodobý stres môže naopak vyústiť do úplného vyčerpania, zdravotných problémov, dokonca aj smrti.

Pozitívny stres (Eustres) sa spája s prežívaním alebo očakávaním nejakej pozitívnej udalosti, napríklad pred stretnutím sa s milovanou osobou. Stimuluje nás k lepšiemu výkonu, zvyšuje našu tvorivosť, sústredenosť a navyše nám pomáha dosiahnuť cieľ. Stojí tiež za našim uspokojením z dobre vykonanej práce.

Negatívny stres (Distres) prežívame pri rôznych nepriaznivých situáciách. Takáto nadmerná záťaž vedie k zníženiu výkonu až neschopnosti vykonávať danú činnosť. Ak je jeho intenzita príliš vysoká a pretrváva dlhšie, môže ohroziť a poškodiť fyzické aj psychické zdravie človeka.

Tip na článok - Druhy stresu a ich dopad na zdravie

Samotnou kapitolou je chcený – umelo vyvolaný stres, ktorý vyhľadávajú najmä milovníci adrenalínových športov.

Zdielaj tento článok: