stresové situácie

Rovnaký spúšťač stresu nemusí viesť k rovnakému výsledku. Každý máme iné priority, rôzne prežívame jednotlivé situácie, rôzne sa vyrovnávame so svojimi neúspechmi a stratami
Stres nemusí byť len zlý, aj keď ho tak vo väčšine prípadov vnímame. Pokiaľ trvá krátko a má primeranú intenzitu, môže mať na náš organizmus aj pozitívny vplyv. Nadmerný či